CE VIET NAM 0908.158.666 / info@ce-marking.vn
catelog Catalogue

CE Việt Nam bắt đầu từ nhóm chuyên gia, kỹ sư trong lĩnh vực kiểm tra, kiểm định, đánh giá toàn cầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2012. Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực hướng dẫn

Tin Tức Nổi bật

Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU

Chỉ thị Thiết bị áp lực Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU
xem thêm >>

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Chỉ thị Thiết bị vô tuyến mới RED 2014/53/EU do Liên minh Châu Âu thông qua
xem thêm >>

Tiêu chuẩn Châu Âu EN

Mỗi Tiêu chuẩn Châu Âu được xác định bởi một mã tham chiếu duy nhất và bắt đầu bằng 'EN'.
xem thêm >>