CE VIET NAM 0908.158.666 / info@ce-marking.vn
catelog Catalogue
Mỗi Tiêu chuẩn Châu Âu được xác định bởi một mã tham chiếu duy nhất và bắt đầu bằng 'EN'.
Mỗi Tiêu chuẩn Châu Âu được xác định bởi một mã tham chiếu duy nhất và bắt đầu bằng 'EN'. EN được viết tắt từ cụm từ European Norms (EN). Một Tiêu chuẩn Châu Âu là một tiêu chuẩn đã được thông qua bởi một trong ba Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Châu Âu (ESO): CEN, CENELEC hoặc ETSI. Nó được đưa ra bởi tất cả các bên quan tâm thông qua một quy trình minh bạch, cởi mở và đồng thuận.
Tiêu chuẩn Châu Âu EN là một thành phần quan trọng của Thị trường Châu Âu đơn nhất. Mặc dù là kỹ thuật và phần lớn không được công bố với công chúng và giới truyền thông nhưng nó là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với doanh nghiệp. Thường được coi là nhàm chán và không đặc biệt có liên quan đến một số tổ chức, chúng thực sự rất quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho thương mại và do đó có độ phân biệt rõ ràng cao giữa các nhà sản xuất trong và ngoài Châu Âu. Các tiêu chuẩn cung cấp cho cá nhân, doanh nghiệp và tất cả các loại hoặc tổ chức có cơ sở chung để hiểu biết lẫn nhau. Một tiêu chuẩn đại diện cho một đặc điểm mô hình, một giải pháp kỹ thuật mà một thị trường có thể thương mại.
Về bản chất, Tiêu chuẩn Châu Âu EN liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống. Tuy nhiên, ngày nay, các tiêu chuẩn không chỉ được tạo ra vì lý do kỹ thuật mà còn trở thành những cơ hội cho sự bao phủ và tham gia tích cực vào công nghệ cũng như hội tụ và tương hợp giữa các thị trường đang phát triển trong các ngành.

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:
0908.158.666
Email:
info@ce-marking.vn