CE VIET NAM 0908.158.666 / info@ce-marking.vn
catelog Catalogue
Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU

Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU

Chỉ thị Thiết bị áp lực Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Chỉ thị Thiết bị vô tuyến mới RED 2014/53/EU do Liên minh Châu Âu thông qua
Tiêu chuẩn Châu Âu EN

Tiêu chuẩn Châu Âu EN

Mỗi Tiêu chuẩn Châu Âu được xác định bởi một mã tham chiếu duy nhất và bắt đầu bằng 'EN'.

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:
0908.158.666
Email:
info@ce-marking.vn