Bạn đã biết gì về quá trình đánh dấu CE Marking

Bạn đã biết gì về quá trình đánh dấu CE Marking

30/03/2017 17:55 / Đăng bởi admin

Đánh dấu CE Marking cho sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của việc đánh giá sản phẩm/ hàng hóa có phù hợp quy trình theo quy định tại Chỉ thị(Directive) của liên minh EU đặt ra có liên quan đến sản phẩm.

ce_mark_big

Quá trình đánh giá sự phù hợp này (đôi khi được gọi là quá trình đánh dấu CE Marking) liên quan đến:

+ Đánh giá các rủi ro được trình bày bởi một sản phẩm trong suốt vòng đời của nó có đáp ứng các mục tiêu an toàn do tiêu chuẩn Châu Âu thiết kế và xây dựng.

+ Có tính đến các thực tiễn tốt nhất hiện nay để đảm bảo sự an toàn cho sản phẩm đó, được biết đến như là sự hiện đại

+ Trong một số trường hợp, Những chỉ thị của tiêu chuẩn sẽ là đầu mối giúp các doanh nghiệp từng bước hoàn thiện bản thân thông qua sự đánh giá của bên thứ ba đã được thông báo bởi một quốc gia là thành viên EU, để cấp chứng nhận CE cho sản phẩm này đã tuân thủ đầy đủ những quy định và chỉ thị(Directive)  mà liên minh EU đã đề ra nhằm thiết lập một cơ chế an toàn bảo vệ người tiêu dùng.

+ Thu thập và lưu giữ thông tin về quá trình thiết kế, thử nghiệm và xây dựng sản phẩm cùng các phương tiện mà sản phẩm cần tuân thủ. Mọi thông tin về sản phẩm và có liên quan đến Sản phẩm cần được nêu rõ ràng trong một hồ sơ kỹ thuật cung cấp cho bên thanh tra. Chúng sẽ được lưu giữ ít nhất 10 năm sau khi sản phẩm cuối cùng của dòng sản phẩm đã được sản xuất và lưu thông.

+ Chứng nhận và tuyên bố sự tuân thủ của sản phẩm cùng tất cả các luật về an toàn sản phẩm có liên quan bằng một văn bản. Và tiến hành gắn nhãn CE lên sản phẩm.

 Mọi thông tin chi tiết về việc chứng nhận cùng gắn dấu CE Marking hợp quy lên sản phẩm, doanh nghiệp có thể liên hệ đến chúng tôi.

Email : info@ce-marking.vn

Website : http://ce-marking.vn/

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU