CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CE

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CE

02/08/2016 03:04 / Đăng bởi admin

Để hỗ trợ các mặt hàng được du nhập vào thị trường châu âu, nhiều nhà chế tạo thiết bị đã điều chỉnh cân đối mặt hàng theo tiêu chuẩn châu âu để thông qua đó xin cấp chứng nhận CE, nhằm thâm nhập tốt vào thị trường Châu Âu. Khi một sản phẩm được cấp giấy chứng nhận ce và dán ce lên sản phẩm thì đồng nghĩa với đó là khẳng định độ an toàn của sản phẩm và có thể lưu hành trên thị trường EU và khối các nước đồng minh .

images

Chứng nhận CE

Để được cấp dấu chung nhan ce và được bán hàng hóa hợp pháp ra thị trường Châu Âu các nhà chế tạo và xuất khẩu vào EU cần phải tuân thủ thực hiện các quy định sau:
– Chuẩn bị các tài liệu kỹ thuật có liên quan để chứng tỏ rằng sản phẩm này đã được sản xuất theo đúng yêu cầu và tiêu chuẩn của EU đề ra.
– Cần khai báo hợp chuẩn nhằm chứng tỏ rằng những sản phẩm này đã tuân thủ theo quy định của EU
– Các chỉ dẫn được áp dụng và đang có hiệu lực mà EU đưa ra yêu cầu đối với các sản phẩm tương ứng

Muốn các sản phẩm có được chứng chỉ ce không hoàn toàn phức tạp nhưng chúng cũng không hề đơn giản. Để nhận được chứng nhận đó thì chúng ta cần áp dụng nghiêm ngặt các bước sau đây:

– Xác định ngay từ đầu rõ quy định nào cần phải áp dụng và đang có hiệu lực

Các quy định bắt buộc ở đây gồm?
+ Thiết lập các quy chế để kiểm tra và giám sát
+ Thiết lập các báo cáo để đánh giá rủi ro
+ Ban hành khai báo hợp chuẩn

Các hồ sơ lưu trữ dữ liệu về sản phẩm tối thiểu 5 năm: khai báo hợp chuẩn, tài liệu kỹ thuật sản phẩm, báo cáo, chứng từ và các giấy chứng nhận được tổ chức đánh giá cung cấp.
Cần tiến hành đăng ký với các nhà chức trách phù hợp theo quy định của Châu Âu đề ra.

xem thêm …

Tiêu Chuẩn Ce Là Gì ?

Quy Trình Đánh Giá Tiêu Chuẩn Ce

Quy Trình Chứng Nhận Ce Cần Biết

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU