Ce marking

Liên hệ

14/06/2016 09:14 / Đăng bởi admin

Quy trình chứng nhận

10/06/2016 08:10 / Đăng bởi admin

Làm thế nào để có được chứng nhận CE  và dán dấu CE lên sản phẩm? Để bắt đầu dán dấu CE lên một sản phẩm, 

Chứng nhận CE Marking

08/07/2015 02:8 / Đăng bởi admin

TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN CE MARKING Dấu chứng nhận CE xuất hiện trên rất nhiều sản phẩm được kinh doanh tại thị trường kinh tế chung Châu Âu. Dấu CE bắt buộc đối với nhiều sản phẩm và cho biết: Các nhà sản xuất kiểm tra sản phẩm đã đáp ứng đủ yêu cầu

Giới thiệu

07/07/2015 09:7 / Đăng bởi admin

Được thành lập từ nhóm chuyên gia, kỹ sư trong lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận sản phẩm an toàn. Là công ty tiên phong trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Chúng tôi là đại diện ủy quyền chính thức của tổ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU