Chỉ thị RED 2014/53/EU

Chỉ thị RED 2014/53/EU

15/11/2017 09:31 / Đăng bởi admin

Chỉ thị RED

Chỉ thị RED 2014/53/EU là chỉ thị thiết bị vô tuyến mới do Liên minh Châu Âu thông qua vào ngày 16 tháng 4 năm 2014 thay thế cho chỉ thị R&TTE 1999/5/EC trước đây.

Được công bố vào ngày 22 tháng 5 năm 2014, RED đã có hiệu lực vào ngày 13/ 6/ 2016 với thời gian chuyển tiếp một năm để nhà sản xuất tuân thủ các yêu cầu mới.

Chỉ thị này tăng yêu cầu về thiết bị vô tuyến như phát sóng truyền hình kỹ thuật số và máy thu thanh, điện thoại di động, máy thu vệ tinh và bất kỳ thiết bị nào sử dụng WLAN, Bluetooth hoặc ZigBee. Với chỉ thị Thiết bị vô tuyến mới, không chỉ các thiết bị phát thanh, mà còn cả máy thu thanh cũng phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về thực hiện quy định và cần được kiểm tra.

RED chỉ áp dụng cho các thiết bị không dây vì thiết bị Telecom hiện nay thuộc Chỉ thị EMC và Chỉ thị LVD.

Những thay đổi quan trọng của chỉ thị RED

Chỉ thị Thiết bị vô tuyến điện RED 2014/53/EU có những thay đổi quan trọng như sau:

♦ Các thiết bị chỉ thu (máy thu) hiện thuộc phạm vi của Chỉ thị;

♦ Thiết bị hoạt động dưới 9 kHz đã được đưa vào phạm vi của Chỉ thị;

♦ Thiết bị định vị vô tuyến hiện đã được đưa vào phạm vi của Chỉ thị;

♦ Thiết bị đầu cuối viễn thông hiện không nằm trong phạm vi của Chỉ thị; thiết bị này sẽ được bảo vệ bởi Chỉ thị LVD/EMC trong tương lai, nếu phạm vi của chúng bao gồm thiết bị này;

♦ Chỉ thị RED chỉ áp dụng cho các sản phẩm không dây;

♦ Bộ dụng cụ đánh giá được xây dựng tùy chỉnh dành cho các chuyên gia chỉ được sử dụng tại các cơ sở nghiên cứu và phát triển cho những mục đích như vậy bị loại trừ khỏi RED;

Xem thêm

>> Chứng nhận CE là gì?
>> Chứng nhận CE Marking cho thiết bị vô tuyến
>> Vai trò của nhà sản xuất khi chứng nhận CE Marking

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU