CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CHUNG CỦA EU

CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CHUNG CỦA EU

19/09/2016 09:15 / Đăng bởi admin

Khi các mặt hàng của Việt Nam muốn được du nhập vào thị trường Châu Âu thì trước tiên phải đạt được những tiêu chuẩn mà châu âu đề ra trong đó có tiêu chuẩn CE.

Châu Âu là một thị trường lớn với nhu cầu cao. Mọi mặt hàng được bày bán tại đây luôn phải tuân thủ những quy định chung do liên minh 25 nước thành viên đề ra.

Chính sách thương mại chung của EU mà nhà cung cấp Việt Nam cần biết;

  1. Chính sách thương mại nội khối

Chính sách thương mại nội khối của Eu tập trung vào việc xây dựng và vận hành thị trường chung Châu Âu nhằm xoá bỏ việc kiểm soát biên giới, lãnh thổ quốc gia, biên giới hải quan để hàng hóa được tự do lưu thông hàng hoá.

– Lưu thông tự do hàng hoá: Các quốc gia trong khối EU nhất trí xoá bỏ mọi loại thuế quan đánh vào hàng hoá xuất nhập khẩu giữa các thành viên trong khối, xoá bỏ những hạn ngạch áp dụng trong thương mại nội khối. Xoá bỏ tất cả các biện pháp tương tự nhằm hạn chế về số lượng, xoá bỏ các rào cản về thuế giữa các thành viên trong khối liên minh.

– Tự do đi lại và cư trú trên toàn lãnh thổ của khối Liên minh: thành viên trong khối liên minh được tự do đi lại về mặt địa lý, tự do di chuyển vì nghề nghiệp, nhất thể hoá về xã hội, tự do cư trú và di chuyển.

– Lưu chuyển tự do về dịch vụ: Tự do cung cấp các loại hình dịch vụ, tự do tận hưởng các dịch vụ, tự do chuyển tiền bằng điện tín, công nhận lẫn nhau thông qua các văn bằng.

– Lưu chuyển vốn tự do: Thương mại hàng hoá dịch vụ sẽ không thể duy trì và phát triển được nếu vốn không được luân chuyển tự do và dễ dàng, Vốn lưu động được chuyển tới nơi nó được sử dụng một cách có hiệu quả kinh tế nhất.

Chính sách thương mại nội khối của liên minh EU thường tạo cho các thành viên có được sự tự do như ở trong quốc gia mình. Đây là chính sách tạo cho Việt Nam có được thuận lợi trong việc tìm hiểu về các đối tác mới của EU thông qua các đối tác truyền thống lâu đời, giảm bớt được các công đoạn phải điều tra ngay từ đầu. Giảm chi phí cho việc điều tra tìm kiếm thị trường mới. Ngoài ra quan hệ tốt với thị trường truyền thống, sẽ là điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường mới sẽ dàng hơn.(còn tiếp)

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU