Tổ chức ISO – Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa

Tổ chức ISO – Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa

02/03/2018 14:38 / Đăng bởi admin

ISO là gì?

Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (International Organization for Standardization) có tên viết tắt là ISO. Đây là tổ chức xây dựng các Tiêu chuẩn Quốc tế phi chính phủ lớn nhất thế giới. Tiêu chuẩn Quốc tế được xây dựng dựa trên sự đồng thuận trên toàn thế giới, cung cấp những tiêu chuẩn hiện đại cho các sản phẩm, dịch vụ. Các tiêu chuẩn này giúp nâng cao hiệu suất, hiệu quả của ngành công nghiệp, phá vỡ những rào cản mậu dịch quốc tế.

Tổ chức ISO - Tổ chức quốc tế về Tiêu chuẩn hóa

Tổ chức ISO

Thành viên của ISO

– ISO có ba loại thành viên: Thành viên đầy đủ, thành viên thông tấn và thành viên đăng ký

– Thành viên của ISO phải là cơ quan tiêu chuẩn hoá quốc gia. Mỗi quốc gia chỉ có duy nhất một cơ quan/tổ chức đại diện để tham gia ISO. Do vậy, Có thể gọi ISO là liên hiệp các Tổ chức tiêu chuẩn quốc gia. Các Tổ chức tiêu chuẩn quốc gia không chỉ là thành viên của tổ chức ISO mà còn là đại diện cho tổ chức ISO tại quốc gia của họ.

– ISO hiện có 156 thành viên, trong đó có 100 thành viên đầy đủ, 46 thành viên thông tấn và 10 thành viên đăng ký.

Lịch sử hình thành

– Năm 1946, các đại biểu từ 25 quốc gia gặp nhau tại Viện Kỹ sư xây dựng tại London và quyết định thành lập một tổ chức quốc tế mới với mục đích hỗ trợ hoạt động điều phối, thống nhất các tiêu chuẩn công nghiệp trên toàn thế giới.

– Tháng 2 năm 1947, tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa ISO chính thức đi vào hoạt động.

– Hiện nay, ISO có thành viên đến từ 163 quốc gia, 3.368 cơ quan kỹ thuật đảm nhiệm việc xây dựng các tiêu chuẩn. Được đặt tại Geneva Thụy Sỹ, ban Thư ký trung tâm chịu trách nhiệm điều phối hệ thống tổ chức. Hiện nay, ban thư ký có hơn 150 nhân viên đang làm việc chính thức.

– Trong suốt quá trình hoạt động, tổ chức đã xuất bản trên 19.500 Tiêu chuẩn Quốc tế, bao quát hầu hết các khía cạnh công nghệ và sản xuất. Từ lĩnh vực an toàn thực phẩm tới máy tính, từ nông nghiệp đến chăm sóc sức khỏe. Các Tiêu chuẩn Quốc tế tác động đến cuộc sống của tất cả mọi người.

Chức năng, nhiệm vụ của ISO

– Sản phẩm chính của ISO là các Tiêu chuẩn quốc tế. Phạm vi hoạt động của ISO bao trùm tất cả các lĩnh vực trừ điện và điện tử. Điện và điện tử thuộc phạm vi trách nhiệm của Uỷ ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC).

– ISO không chứng nhận bất kỳ tiêu chuẩn nào mình xây dựng. Việc đánh giá và chứng nhận sẽ được tiến hành bởi các tổ chức chứng nhận (certification bodies/ registrars). Khi công ty hay tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO, họ được nhận một chứng chỉ từ tổ chức chứng nhận. Dù trên chứng chỉ có tên tiêu chuẩn ISO nhưng tổ chức ISO không cấp chứng chỉ đó. Dù không thực hiện chứng nhận nhưng Ban Đánh giá tuân thủ của tổ chức (CASCO) có xây dựng một số tiêu chuẩn liên quan đến quá trình chứng nhận. Các tổ chức chứng nhận thường tuân theo những tiêu chuẩn quốc tế này để thực hiện hoạt động chứng nhận.

– Ngoài việc đưa ra các tiêu chuẩn, ISO cũng tạo ra các báo cáo kỹ thuật với các tài liệu không thể hoặc không có khả năng trở thành tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ các tham chiếu, giải thích…)

– ISO cũng ấn hành một số sửa lỗi kỹ thuật. Đây là các sửa đổi đối với các tiêu chuẩn hiện hành hoặc mở rộng khả năng áp dụng trong một giới hạn nào đó. Điều này khiến tiêu chuẩn chịu ảnh hưởng sẽ có khả năng được cập nhật hay được bỏ đi trong lần xem xét kế tiếp.

– ISO có bản quyền đối với tất cả các tài liệu ban hành và ISO tính phí cho việc sao chép của phần lớn các trường hợp. Tuy nhiên, ISO không tính phí trong phần lớn bản sao chép các phác thảo của các tài liệu điện tử.

Ủy ban kỹ thuật chung ISO/IEC JTC

Với mục đích giải quyết các hậu quả của sự chồng lấn trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa cùng các công việc liên quan tới công nghệ thông tin, Ủy ban kỹ thuật chung (ISO/IEC JTC1) đã được thành lập bởi ISO và IEC.

>> IEC là gì?

Ủy ban Được ủy nhiệm chính thức phát triển, duy trì, khuyến khích, thuận tiện hóa các tiêu chuẩn IT được các thị trường toàn cầu yêu cầu, phù hợp với các nhu cầu kinh doanh và người dùng. Bao gồm:

– Thiết kế và phát triển các hệ thống, công cụ IT;
– Tính thực thi, chất lượng của các sản phẩm và hệ thống IT;
– An ninh của các hệ thống IT và thông tin;
– Tính linh động của các chương trình ứng dụng;
– Thao tác giữa các bộ phận của các sản phẩm và hệ thống IT;
– Hợp nhất các công cụ và môi trường;
– Hòa hợp từ vựng IT;
– Các giao diện người dùng thân thiện và hài hòa

Hiện tại ISO/IEC JTC1 có 18 tiểu ban (SC) chuyên môn. Môt số tiểu bang tiêu biếu:
+ SC 02 – Các bộ ký tự mã hóa;
+ SC 06 – Trao đổi liên lạc và thông tin giữa các hệ thống;
+ SC 07 – Công nghệ phần mềm và hệ thống;
+ SC 17 – Thẻ và nhận dạng cá nhân

Danh sách các bộ tiêu chuẩn ISO

– Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (bao gồm ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004…); Hệ thống quản lý chất lượng.- Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 (gồm ISO 14001,ISO 14004…); Hệ thống quản lý môi trường.
– Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 (gồm ISO 22000, ISO 22002, ISO 22003, ISO 22004, ISO 22005, ISO 22006…); Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
– ISO/TS 22003:2007: Quản lý hoạt động đánh giá hệ thống an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000.
– ISO/IEC 17021:2006: Hệ thống tiêu chuẩn cho các tổ chức chứng nhận.
– ISO/TS 19649: Xây dựng bởi Hiệp hội ôtô quốc tế IATF (The International Automotive Task Force). Tiêu chuẩn ISO/TS 16949 : 2002 là quy định kỹ thuật, phù hợp với tiêu chuẩn HTQLCL ngành công nghiệp ôtô toàn cầu (VDA6.1 (Đức), QS 9000 (Mỹ), AVSQ (Ý), EAQF (Pháp)) với mục đích loại bỏ nhiều chứng nhận, thỏa mãn yêu cầu của nhiều khách hàng. Tiêu chuẩn này không bắt buộc thực hiện cho nhà sản xuất oto.
– ISO 15189: Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm y tế, yêu cầu cụ thể về năng lực và chất lượng Phòng thí nghiệm Y tế. Phiên bản đầu tiên được ban hành năm 2003. Phiên bản gần đây ban hành năm 2007 và có tiêu chuẩn quốc gia tương đương của Việt Nam là TCVN 7782:2008.

Việt Nam và tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa ISO

– Việt Nam với đại diện là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, tham gia ISO từ năm 1977
– Việt Nam đã tham gia Hội đồng ISO trong 2 nhiệm kỳ: 1997-1998 và 2001-2002
– Được bầu vào Hội đồng ISO nhiệm kỳ 2004 – 2005
– Hiện nay, Việt Nam tham gia với tư cách thành viên P (thành viên chính thức) trong 5 ISO/TCs và ISO/SCs. Tham gia với tư cách thành viên O (thành viên quan sát) trong hơn 50 ISO/TCs và ISO/SCs. Là thành viên P của 3 ban chức năng ISO là: DEVCO, COPOLCO và CASCO.
– Đến nay, có khoảng 1.380 tiêu chuẩn ISO được chấp nhận thành Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).

Xem thêm
>> LIÊN MINH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ| INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION – ITU
>> Tổ chức hợp tác tiêu chuẩn thế giới – WSC

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU