Chứng nhận CE- Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận CE- Chứng nhận sản phẩm

19/12/2016 17:53 / Đăng bởi admin

Chứng nhận CE và dấu CE Marking là một trong những điều kiện tiên quyết mà liên minh EU quy định khi cho hàng hóa được phép lưu thông trên thị trường này. Điều đó có nghĩa là chứng chỉ CE Marking như là ‘Giấy thông hành – hộ chiếu thương mại’, cho phép hàng hóa thông qua hải quan và tự do lưu thông ở trên thị trường chung Châu Âu.

Dấu CE Marking là tiêu chí bắt buộc cho đa số hàng hoá khi muốn được lưu thông ở trên thị trường chung Châu Âu. Một doanh nghiệp/công ty muốn tiếp tục xuất khẩu sang thị trường Châu Âu thì hàng hóa của họ phải đạt được tiêu chuẩn Châu Âu do EU quy định và điều đó có nghĩa trên sản phẩm của họ phải có dấu CE hợp chuẩn.

Ngoài ra, khi mua hàng hóa người tiêu dùng cũng sẽ lựa chọn những mặt hàng có gắn dấu CE. Bởi dấu CE Marking chính là một chứng minh tốt nhất về chất lượng sản phẩm phù hợp với chứng nhận sản phẩm Châu Âu, nó là một dấu hiệu tuyên bố rõ ràng về sự an toàn về chất lượng sản phẩm.

Những mặt hàng không có gắn dấu CE sẽ bị bị hải quan EU tịch thu và lưu giữ tại kho không cho chúng được phép di chuyển vào EU cho tới khi nào có đầy đủ điều kiện.

Chứng chỉ Ce mang lại lợi ích gì?

  1. Sản phẩm được gắn dấu CE hợp chuẩn, thì đây có nghĩa là sản phẩm đó phù hợp với những yêu cầu và chỉ thị khắt khe về mặt an toàn chất lượng của liên minh Châu Âu đề ra.
  2. Khẳng định về độ an toàn cũng như chất lượng sản phẩm đối với người dùng.
  1. Khi sản phẩm được gắn dấu CE thì có thể dễ dàng thông qua hải quan để tham thâm nhập vào EU.
  2. Khi sản phẩm có gắn dấu CE thì hàng hóa đó đảm bảo ở EFTA và ở liên minh châu âu EU đều có thể được lưu thông.
  3. Khi sản phẩm có gắn dấu CE thì Hải Quan các nước thành viên EU không được phép thu hồi sản phẩm.

Nguyên tắc để sử dụng dấu CE:

  1. Chỉ có những nhà sản xuất thuộc EU và các đại lý được ủy quyền mới được cấp dấu CE.
  2. Dấu CE chỉ được phép dán ở trên những sản phẩm đã phù hợp với quy định pháp luật,và không được dán lên các sản phẩm khác.
  3. Việc gắn dấu CE lện sản phẩm biểu thị các nhà sản xuất phải chịu mọi trách nhiệm về pháp luật nếu có sự cố xảy ra.
  4. Dấu CE là một chứng minh rõ ràng về sản phẩm này có phù hợp với yêu cầu và chỉ thị chung của thị trường Châu Âu hay không.
  5. Những nhãn mác khác được dán ở trên sản phẩm không được ảnh hưởng đến dấu CE.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU