Chứng nhận CE là gì?

Chứng nhận CE là gì?

03/07/2018 14:18 / Đăng bởi admin

Chứng nhận CE là gì?

CE là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Pháp “Conformité Européene” nó có nghĩa là “Sự phù hợp của Châu Âu”. Thuật ngữ ban đầu được sử dụng là “EC Mark” và nó đã được chính thức thay thế bằng “CE Marking” trong Chỉ thị 93/68/EEC năm 1993. “CE Marking” hiện nay được sử dụng trong tất cả các tài liệu chính thức của EU.
Dấu CE được in trên sản phẩm đồng nghĩa với việc sản phẩm thỏa những yêu cầu tối thiểu về an toàn theo quy định của châu Âu, và được chấp nhận tại hầu hết các nước trên thế giới. Chứng nhận CE là bắt buộc đối với hàng hóa sản phẩm và được coi như hộ chiếu thương mại vào thị trường Châu Âu. Nếu không có chứng nhận CE thì sản phẩm sẽ bị hải quan nước nhập khẩu thu giữ và không cho phép lưu thông vào nước của họ.

CE marking gồm 2 phần:

Dấu CE gắn trên sản phẩm.
– Giấy chứng nhận CE hoặc giấy tự công bố đạt CE có ghi rõ tên của chỉ thị và các tiêu chuẩn liên quan.

.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU