Chứng nhận CE là gì?

Chứng nhận CE là gì?

27/09/2017 09:33 / Đăng bởi admin

Chứng nhận CE cho biết sản phẩm tuân thủ pháp luật Liên Minh Châu Âu và cho phép sản phẩm lưu thông tự do trong thị trường chung EU.

Cụm từ CE xuất hiện trên rất nhiều sản phẩm được kinh doanh tại thị trường đơn nhất Khu vực Kinh tế Châu Âu.

Dấu CE bắt buộc đối với nhiều sản phẩm:

– Cho thấy các nhà sản xuất kiểm tra sản phẩm đã đáp ứng đủ yêu cầu EU về môi trường, an toàn và sức khỏe.

– Chứng tỏ sản phẩm tuân thủ luật pháp EU

– Cho phép vận chuyển sản phẩm tự do trong thị trường Châu Âu

Bằng việc gắn dấu CE lên một sản phẩm, nhà sản xuất đang tuyên bố chịu trách nhiệm duy nhất trong việc hợp chuẩn với tất cả các yêu cầu luật pháp để đạt được dấu CE. Như vậy nhà sản xuất đảm bảo giá trị pháp lý cho sản phẩm bán ra trên khắp Khu vực Kinh tế Châu Âu EEA. Điều này cũng áp dụng đối với những sản phẩm sản xuất tại nước thứ ba bán trên EEA và Thổ Nhĩ Kỳ.

Không phải tất cả các sản phẩm đều phải mang dấu CE. Chỉ những hạng mục sản phẩm phụ thuộc theo chỉ thị riêng về dấu CE  mới phải gắn dấu.

Dấu CE không có nghĩa là một sản phẩm được sản xuất tại EEA mà là sản phẩm được đánh giá trước khi đưa vào thị trường. Nó có nghĩa rằng sản phẩm đáp ứng những yêu cầu luật pháp để có thể được bán tại nơi đó và cũng có nghĩa rằng nhà sản xuất kiểm tra sản phẩm đã đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết, ví dụ sức khỏe, sự an toàn.

Nếu bạn là một nhà sản xuất, bạn phải có trách nhiệm:

– Thực hiện đánh giá hợp chuẩn
– Xây dựng hồ sơ kỹ thuật
– Đưa ra Tuyên bố Hợp chuẩn EC (DoC)
– Gắn dấu CE lên một sản phẩm

Nếu bạn là nhà phân phối, bạn phải kiểm tra cả dấu CE và tài liệu hỗ trợ cần thiết có đầy đủ không.

Nếu bạn nhập khẩu sản phẩm từ nước thứ ba, bạn phải kiểm tra xem nhà sản xuất bên ngoài EU có thực hiện các bước cần thiết không, kiểm tra các tài liệu có sẵn không.

Những sản phẩm cần dấu CE

Dấu CE là bắt buộc nhưng chỉ với những sản phẩm nằm trong phạm vi của một hoặc hơn một Chỉ thị tiếp cận mới (New Approach Directives).

Nếu sản phẩm của bạn được sản xuất ngoài EEA, bạn phải đảm bảo sản phẩm mang dấu CE trong trường hợp nó thuộc phạm vi của một chỉ thị yêu cầu cần có dấu CE. Không phải tất cả các sản phẩm được bán tại thị trường EU đều cần dấu CE.

Dấu CE áp dụng với nhiều sản phẩm từ thiết bị điện tới đồ chơi, từ thuốc nổ dân dụng tới thiết bị y tế. Danh sách đầy đủ của những hạng mục sản phẩm như sau:

1. Thiết bị y tế cấy dưới da 13. Dụng cụ đo
2. Thiết bị năng lượng khí đốt 14. Thiết bị y tế
3. Cáp chuyên chở con người 15. Tiếng ồn trong môi trường
4. Những sản phẩm liên quan tới thiết kế sinh thái về năng lượng 16. Thiết bị và hệ thống bảo vệ sử dụng trong không gian dễ cháy nổ
5. Tương thích điện từ 17. Dụng cụ cân
6. Chất nổ dân dụng 18. Thiết bị bảo vệ cá nhân
7. Nồi hơi nước nóng 19. Thiết bị áp lực
8. Tủ lạnh và tủ đông dân dụng 20. Pháo hoa
9. Thiết bị y tế chẩn đoán trong ống nghiệm 21. Thiết bị đầu cuối viễn thông có dây và không dây
10. Thang máy 22. Du thuyền
11. Điện áp thấp 23. Đồ chơi an toàn
12. Máy móc 24. Thiết bị áp lực đơn

Dấu CE không yêu cầu với những mặt hàng ví dụ:

– Hóa chất

– Thuốc

– Mỹ phẩm và thực phẩm

Quy trình chứng nhận CE Marking

1

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU