Chứng nhận CE Marking cho thiết bị vô tuyến

Chứng nhận CE Marking cho thiết bị vô tuyến

30/08/2017 06:06 / Đăng bởi contentce

Nếu các sản phẩm của bạn thuộc ngành Thiết bị vô tuyến điện thì khi muốn chứng nhận CE Marking để xuất khẩu Châu Âu thì cần tuân thủ và  áp dụng Chỉ thị – Directive 2014/53 / EU về thiết bị vô tuyến.

Chi tiết: Chỉ thị 2014/53 / EU về thiết bị vô tuyến điện

Để biết thêm thông tin về Chỉ thị 2014/53 / EU về thiết bị vô tuyến, vui lòng liên hệ tới:

Xác minh yêu cầu

Chỉ thị 2014/53 / EU về thiết bị vô tuyến quy định cụ thể trong Điều 3, các yêu cầu thiết yếu mà sản phẩm phải đáp ứng để nhà sản xuất gắn nhãn hiệu CE Mark.

Thiết bị vô tuyến bao gồm tất cả các sản phẩm sử dụng phổ tần số vô tuyến điện như: điện thoại di động, thiết bị mở cổng hoặc thiết bị phát sóng phát sóng.

Các yêu cầu thiết yếu như được trình bày trong Điều 3 của Chỉ thị 2014/53 / EU quy định thiết bị vô tuyến phải được xây dựng để đảm bảo:

  • + Bảo vệ sức khoẻ và an toàn của người và động vật nuôi và bảo vệ tài sản
  • + Mức tương thích điện từ
  • + Rằng cả hai đều có hiệu quả sử dụng và hỗ trợ việc sử dụng hiệu quả dải tần số vô tuyến để tránh nhiễu có hại.
  • + Các yêu cầu thiết yếu khác về lợi ích công cộng (chẳng hạn như bảo vệ sự riêng tư cá nhân và dữ liệu, truy cập vào các dịch vụ và dịch vụ khẩn cấp cho người khuyết tật) cũng có thể áp dụng nếu các Đạo luật được uỷ quyền cụ thể đã được thông qua.
  • + Các nhà sản xuất phải đảm bảo rằng thiết bị vô tuyến sẽ được xây dựng để nó có thể được vận hành ở ít nhất một quốc gia thành viên mà không vi phạm yêu cầu áp dụng đối với việc sử dụng phổ tần số vô tuyến điện.

Đánh dấu CE cần phải thông qua cơ quan thông báo

Trước khi tiến hành thủ tục đánh giá và cấp chứng chỉ CECE certificate  điều quan trọng là cần xác định xem bạn hay nhà sản xuất, có thể đánh giá sản phẩm của bạn một mình hoặc bạn có phải thông qua một Cơ quan Thông báo.

Một cơ quan được thông báo có liên quan tùy thuộc vào thủ tục đánh giá sự phù hợp đã được áp dụng.

Cơ quan Thông báo xác minh sự tuân thủ của một sản phẩm bằng cách tiến hành đánh giá sự phù hợp. Nó cũng đảm bảo rằng các tài liệu kỹ thuật đầy đủ hỗ trợ sự tuân thủ của sản phẩm. Nếu Cơ quan Thông báo tham gia vào giai đoạn kiểm soát sản xuất, mã số của nó phải theo dấu CE.

Khi Cơ quan Thông báo được thuyết phục về sự tuân thủ của sản phẩm và nhà sản xuất, họ sẽ cấp giấy chứng nhận phù hợp để xác nhận điều này rằn sản phẩm của bạn đã tuân thủ theo tiêu chuẩn Châu Âu và sẵn sàng bán ra thị trường. Sau đó, nhà sản xuất sẽ soạn thảo Tuyên bố về Sự phù hợp của EU (EU DoC) để tuyên bố về trách nhiệm duy nhất của mỗi sản phẩm với Chỉ thị –  Directive có liên quan.

Kiểm tra sự phù hợp

Nhà sản xuất phải thực hiện việc đánh giá sự phù hợp của thiết bị vô tuyến để đáp ứng các yêu cầu thiết yếu được quy định tại Điều 3.

Điều 17 của Chỉ thị quy định các thủ tục đánh giá sự phù hợp được áp dụng.

Liệu một Tổ chức Thông báo đã tham gia hay không, nhà sản xuất phải lập và ký Tuyên bố về sự phù hợp của EU. Các Tuyên bố của EU về sự phù hợp phải bao gồm thông tin chi tiết của nhà sản xuất như tên, địa chỉ, đặc điểm thiết yếu các sản phẩm phù hợp với, bất kỳ tiêu chuẩn Châu Âu và dữ liệu hiệu suất và mã số của Cơ quan Thông báo cũng như một chữ ký ràng buộc pháp lý thay mặt cho tổ chức. Các nhà sản xuất sẽ giữ bản tuyên bố tuân thủ của EU trong 10 năm sau khi thiết bị vô tuyến đã được đưa ra thị trường.

Bài viết liên quan:

Chứng nhận CE Marking

Quy trình chứng nhận tiêu chuẩn CE Marking

 

Gắn nhãn hiệu CE

Khi các bước chuẩn bị cần thiết đã được hoàn thành, dấu Chứng nhận CE Mark phải được gắn theo các Điều 19 và 20 của Chỉ thị.

Việc đánh dấu CE sẽ bao gồm các chữ cái ‘CE’ có dạng sau:

ce_mark_big

+ Gắn nhãn hiệu CE

+ Khi sản phẩm phải tuân thủ các Chỉ thị – Directive khác về các khía cạnh khác và cũng cung cấp cho nhãn hiệu “CE”, các tài liệu kèm theo phải chỉ ra rằng sản phẩm cũng phù hợp với các Chỉ thị khác.

Nếu một Cơ quan Thông báo tham gia vào giai đoạn kiểm soát sản xuất, số chứng minh nhân dân cũng phải được hiển thị theo quy định tại Điều 20 (3) của Chỉ thị.

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU