Chứng Nhận Hợp Chuẩn CE

Chứng Nhận Hợp Chuẩn CE

09/11/2016 17:07 / Đăng bởi admin

Dấu CE(European Conformity) là nhãn hiệu bắt buộc đối với các loại hàng hoá (theo quy định) và được coi như hộ chiếu thương mại để thâm nhập vào thị trường EU.

ce_mark_big

Trước hết, tiêu chuẩn ce chú trọng đến vấn đề an ninh cho người tiêu dùng và bảo vệ thiên nhiên hơn là đến chất lượng. Dấu CE – CE Marking là bắt buộc đối với các sản phẩm khi lưu thông trên thị trường Châu Âu, Điều này được quy định tại 25 nước EU thậm chí tại cả các nước Ailen,Liechtenstein và Na Uy.

Dấu ce – ce marking là biểu tượng chứng tỏ sự cam kết của nhà sản xuất rằng vật phẩm của họ đáp ứng được các chỉ thị- Directive  của hội đồng Châu Âu. Chữ ce tiếng Pháp là:” Comformance de Europe”. Theo Luật quy định của cộng đồng Châu Âu thì hầu hết các vật phẩm điện-điện tử (trừ một số cống phẩm) đều phải mang dấu ce khi muốn lưu thông trên thị trường Châu Âu.

Ý nghĩa của dấu CE không phải là chất lượng sản phẩm mà chỉ là biểu hiện cho hàng hóa đáp ứng các yêu cầu thiết yếu mà luật định của Châu Âu quy định về mức an toàn cho người tiêu dùng. Các yêu cầu thiết yếu đó đối với sản phẩm điện-điện tử là các yêu cầu về an toàn và có thể là các hưởng thụ về độ tương thích điện từ trường. Thông thường các đồ điện và điện tử phải chịu điều chỉnh bởi hai chỉ định (EC Directive): chỉ định đối với thiết bị hạ áp (LVD Directive) và chỉ định đối với độ tương thích điện từ trường (EMC Directive).

Từ tháng 1 năm 2009, GIC Việt Nam với sự hỗ trợ của Phòng thử nghiệm Châu âu – CE Lab, chính thức trở thành một tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn ce trên thị trường Việt Nam.

xem thêm…

Tiêu Chuẩn Là Gì, Các Loại Tiêu Chuẩn?

Nguyên tắc chung của dấu CE

CE Marking (CE Mark) là gì?

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU