Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn – GSS VIỆT NAM

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn – GSS VIỆT NAM

20/06/2018 16:12 / Đăng bởi admin

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn là việc chứng nhận sản phẩm trong đó chuẩn mực sử dụng để chứng nhận là các tiêu chuẩn được xây dựng trên nguyên tắc đồng thuận, bao gồm các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn quốc gia. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn là hoạt động mang tính tự nguyện, tuy nhiên đây là một biện pháp quan trọng giúp nâng cao lòng tin của khách hàng và các bên liên quan đối với chất lượng, tính an toàn, độ tin cậy hay tác động tới môi trường của sản phẩm.

 

Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận sản phẩm

Lợi ích của việc chứng nhận sản phẩm phù hợp

Việc cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm sẽ mang lại rất nhiều giá trị cho doanh nghiệp, cụ thể là:
– Tăng lòng tin của khách hàng và các bên liên quan đối với sản phẩm
– Thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về an toàn và chất lượng sản phẩm
– Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm ở thị trường trong nước và quốc tế thông qua hoạt động thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp
– Tuân thủ các quy định của pháp luật
– Tiết kiệm thời gian và chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng, chi phí thử nghiệm, bảo hành,…
– Sử dụng kết quả chứng nhận sản phẩm phù hợp trong công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy
– Nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh giá, nâng cao hiệu quả quản lý, trao đổi thông tin
Liên hệ với GSS VIỆT NAM theo hotline 02466529379 để được tư vấn và sử dụng dịch vụ cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU