Chứng nhận sản phẩm – Những điều cơ bản cần biết

Chứng nhận sản phẩm – Những điều cơ bản cần biết

16/01/2017 17:04 / Đăng bởi admin

Để hàng hóa hợp quy khi lưu thông trên thị trường thì mọi sản phẩm, hàng hóa cần phải được chứng nhận. Vậy chứng nhận sản phẩm là gì? Những tiêu chuẩn nào dùng để đánh giá và chứng nhận hợp chuẩn?

Chứng nhận sản phẩm là gì?

Chứng nhận sản phẩm là một hoạt động đánh giá và xác nhận về chất lượng của sản phẩm, chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn iso. Đây là một loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cần chứng nhận với tổ chức chứng nhận về sự phù hợp.

Có 2 hình thức để chứng nhận. Chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn và được gọi tắt là chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận sản phẩm phù hợp với quy chuẩn được gọi tắt là chứng nhận hợp quy. Trong đó việc chứng nhận hợp quy là điều bắt buộc.

>> Chứng nhận CE

Chứng nhận sản phẩm được đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn nào?

Tiêu chuẩn dùng để đánh giá và chứng nhận hợp chuẩn gồm
– Tiêu chuẩn quốc gia,
– Tiêu chuẩn quốc tế: tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn IEC, tiêu chuẩn Codex,
– Tiêu chuẩn khu vực: EN, hoặc tiêu chuẩn nước ngoài,…

Thế nào là dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy?

– Đây là bằng chứng để thể hiện sự phù hợp của các sản phẩm và hàng hóa sản phẩm với tiêu chuẩn hoặc phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

– Dấu hợp chuẩn được cấp cho sản phẩm hàng hóa sau khi đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn mà hàng hóa này muốn có.

– Dấu hợp quy được cấp cho sản phẩm hàng hóa sau khi được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn của kỹ thuật.

Chứng nhận sản phẩm tự nguyện hay bắt buộc?

Việc chứng nhận có thể thực hiện ở dưới dạng tự nguyện hoặc bắt buộc. Những sản phẩm có quy chuẩn ( mũ bảo hiểm, vật liệu xây dựng…) là điều bắt buộc. Còn những sản phẩm không có quy chuẩn thì nhà sản xuất có thể tự nguyện chứng nhận theo các tiêu chuẩn.

Quyền của tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp chuẩn?

– Có quyền lựa chọn tổ chức chứng nhận sự phù hợp.
– Được cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa.
– Được sử dụng dấu hợp chuẩn trên sản phẩm, hàng hóa, bao gói của sản phẩm, hàng hóa, trong tài liệu về sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận hợp chuẩn.

Xem thêm
>> Chứng nhận sản phẩm xuất khẩu Châu Âu
>> CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM TỰ NGUYỆN HAY BẮT BUỘC
>> CHỨNG NHẬN CE- CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

1

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU