Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm là gì?

Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm là gì?

07/11/2018 17:37 / Đăng bởi admin

Là giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho thương nhân đã thực hiện việc công bố tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm phù hợp với các quy định bắt buộc áp dụng của pháp luật Việt Nam.

Thủ tục xin chứng nhận sản phẩm gồm những gì?

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam hoặc đại diện công ty nước ngoài đưa sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường Việt Nam (thương nhân) nộp Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm tại Sở Y tế.

Khi đã nhận đủ bộ hồ sơ, Sở Y tế kiểm tra tính phù hợp theo các quy định của Nhà nước và thẩm định tại cơ sở của thương nhân xin cấp Giấy chứng nhận.

Nếu nội dung của tiêu chuẩn cơ sở hoặc nhãn sản phẩm chưa phù hợp với các quy định hiện hành về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế sẽ thông báo, hướng dẫn bằng văn bản cho thương nhân hoàn chỉnh bộ hồ sơ.

Hồ sơ làm chứng nhận sản phẩm bao gồm:

1. Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm

2. Phiếu kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố, phải do Phòng kiểm nghiệm (được công nhận) hoặc do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định. Riêng với nước khoáng thiên nhiên cần có thêm Phiếu kết quả xét nghiệm đối với nguồn nước.

3. Mẫu có gắn nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn (có đóng dấu của thương nhân)

4. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và bản sao Giấy chứng nhận đã được cấp

4. Bản sao Giấy chứng nhận sở hưu nhãn hiệu hàng hoá (nếu có)

5. Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp sổ chứng nhận cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

6. Bản sao giấy chứng nhận an toàn sinh học, an toàn chiếu xạ và thuyết minh quy trình sản xuất (đối với thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen, sản phẩm công nghệ mới hoặc trong thành phần có chứa nguyên liệu có nguồn gốc biến đổi gen)

Liên hệ với chúng tôi để tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm

Xem thêm: Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn – GSS VIỆT NAM

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU