Có thể khẳng định sản phẩm được gắn dấu CE Marking là an toàn?

Có thể khẳng định sản phẩm được gắn dấu CE Marking là an toàn?

26/06/2017 15:36 / Đăng bởi contentce

Chúng ta có thể khẳng định và chắc chắn rằng một sản phẩm được gắn nhãn CE marking là an toàn không?
Thực tế thì không có gì là tuyệt đối cả và mọi thứ đều chỉ mang tính tương đối. Các bạn có biết rằng những nhà sản xuất tại châu Âu có thể tự chứng nhận và gắn dấu CE lên sản phẩm của họ?

ce_mark_big

Vì vậy luôn tồn tại xác xuất không chính xác dù rất nhỏ. Nhưng đối với các mặt hàng không được sản xuất tại châu Âu thì họ phải nhờ đến một tổ chức chứng nhận(bên thứ 3) là đại diện được cấp phép bởi Liên Minh Eu tại các nước để xác minh và chứng nhận cho sản phẩm khi mà doanh nghiệp muốn đưa sản phẩm của mình lấn sân sang thị trường Eu.

>Chứng nhận CE

Trên thị trường cũng không thiếu các mặt hàng bị giả mạo hoặc lạm dụng nhãn hiệu, vì vậy mà sẽ không bao giờ đảm bảo 100% rằng một sản phẩm có gắn nhãn CE an toàn.

Tuy nhiên, với sự thông qua Khung Lập pháp mới của EU, các nghĩa vụ của các nhà sản xuất đã được đánh vần và rõ ràng là bằng cách gắn nhãn CE vào sản phẩm, nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm toàn bộ về sự phù hợp của nó đối với tất cả các yêu cầu áp dụng tại EU pháp luật. Mặc dù nhà sản xuất có thể là người duy nhất chịu trách nhiệm dán nhãn CE, nhưng nó vẫn là hệ thống đằng sau nhãn hiệu CE cho phép hoạt động đúng đắn. Toàn bộ hệ thống bao gồm các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, các cơ quan thông báo và các cơ quan giám sát thị trường đã được tăng cường thông qua Khung Lập pháp mới.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU