Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, chứng nhận sản phẩm

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, chứng nhận sản phẩm

10/07/2018 14:59 / Đăng bởi admin

Công bố chất lượng sản phẩm không những nâng cao uy tín và lòng tin của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp mà còn là một trong những điều kiện pháp lý cần và đủ để sản phẩm của doanh nghiệp được lưu thông trên thị trường.

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm

Việc thực hiện các thủ tục công bố tiêu chuẩn sản phẩm là thủ tục bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm được sản xuất theo phương pháp công nghiệp. Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp để sản phẩm được lưu hành trên thị trường, đồng thời là một cam kết của nhà sản xuất đối với người tiêu dùng về sản phẩm mà họ cung cấp.

Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế… là biện pháp mang đến cho người tiêu dùng sự tin tưởng rằng sản phẩm họ đang sử dụng phù hợp với một tiêu chuẩn cụ thể. Niềm tin này được đảm bảo vững chắc thông qua một quá trình đánh giá tổng thể bao gồm thử nghiệm, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và giám sát định kỳ.

Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và đại diện công ty nước ngoài có đưa sản phẩm vào lưu thông tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.
Chúng tôi là công ty tiên phong trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU