Để gắn được dấu CE, Ul, FCC lên trên hàng hóa

Để gắn được dấu CE, Ul, FCC lên trên hàng hóa

23/01/2017 14:35 / Đăng bởi admin

Dấu CE Marking là điều bắt buộc đối với hầu hết các sản phẩm khi muốn xuất khẩu Châu Âu – Export to euro.

ce_mark_big

– Nhà sản xuất có thể có nhãn hiệu CE theo hai cách. Thứ nhất đó là nhà sản xuất của Việt Nam cử một đại diện có thẩm quyền ở các nước thành viên EU và chịu trách nhiệm xin dấu CE cho doanh nghiệp. Thứ 2 đó là ủy quyền cho một cơ quan, công ty nước ngoài (có thể là nhà nhập khẩu) trực tiếp đứng ra xin dấu CE cho doanh nghiệp của mình.

Nhãn hiệu CE (European Conformity) là nhãn hiệu bắt buộc đối với một số hàng hóa theo quy định áp dụng cho hàng hóa được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Liên minh châu Âu (EU).

>> Những Sản Phẩm Nào Cần Có Dấu CE Khi Xuất Khẩu EU

Với các doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm điện, điện tử,…khi muốn xuất khẩu các sản phẩm cho thị trường EU thì cần phải có dấu CE, UL, FCC trên nhãn. Vậy ý nghĩa của các dấu này là gì? Làm sao để có chứng nhận này trên nhãn hàng hóa?

Nhãn hiệu CE (European Conformity): là nhãn hiệu bắt buộc đối với một số hàng hóa khi muốn xuất khẩu Eu- Export to euro, theo quy định áp dụng cho hàng hóa được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Liên minh châu Âu (EU). Các bạn có thể truy cập vào trang web của Ủy ban châu Âu: http://ec.europa.eu để biết được những quy định này và kể cả thông tin về những văn bản hướng dẫn luật pháp nào của châu Âu yêu cầu phải có nhãn hiệu CE –Marking in trên mặt hàng quy định.

UL (Underwriters Laboratory):  là tên viết tắt của tổ chức hợp tác giữa các phòng thí nghiệm. Tổ chức này có 3 nhiệm vụ chính đó là: cung cấp dịch vụ thử nghiệm sản phẩm và vật liệu liên quan đến những nguy hiểm tác động đến cuộc sống hoặc tài sản. Lập danh mục các sản phẩm hàng hóa an toàn và xây dựng tiêu chuẩn.

Tổ chức UL có nhiệm vụ kiểm tra mức độ an toàn của các thiết bị điện tử. Nếu một thiết bị nào có tên trong danh mục UL- listed, thì điều đó có nghĩa là thiết bị đó đã được tổ chức UL kiểm tra và xác nhận đạt tiêu chuẩn an toàn của UL kiểm định.

Dấu hiệu UL được gắn trên các sản phẩm có nghĩa là tổ chức UL đã kiểm tra và chứng nhận mẫu đại diện. Tham khảo thêm thông tin trên trang web www.ul.com, sẽ cho những hướng dẫn cụ thể hơn về vấn đề này.

FCC (Federal Communication Commission):  là tên viết tắt của Ủy ban Truyền thông Liên bang. Đây là cơ quan đảm nhiệm việc quản lý về viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện… ở Mỹ. Cơ quan này độc lập với chính phủ.

Để có thêm thông tin về tiêu chuẩn FCC, các bạn có thể liên lạc với Bộ Bưu chính Viễn thông hoặc vào trang web www.fcc.gov để xem phần hướng dẫn về các quy định này.

xem thêm…

Dấu CE Marking bắt buộc ở những đâu

Điều kiện, thủ tục cấp giấy chứng nhận CE Marking

Chứng nhận sản phẩm xuất khẩu dựa trên những tiêu chuẩn nào?

1

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU