Dịch vụ

Ý nghĩa của giấy chứng nhận CB

15/08/2018 02:15 / Đăng bởi admin

Chứng nhận CB là gì? Chứng nhận CB hay chứng chỉ CB là hộ chiếu thông hành giúp sản phẩm tiếp cận vào thị trường của hơn 50 quốc gia tham gia vào hệ thống CB – một tổ hợp quốc tế được thành lập bởi Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế IEC. Hệ

Chứng nhận FCC là gì?

27/09/2017 11:27 / Đăng bởi admin

Chứng nhận FCC được cấp bởi Ủy ban Truyền thông Liên Bang Hoa Kỳ, được áp dụng cho các sản phẩm thiết bị điện tử, thiết bị phát sóng radio. Chứng nhận FCC là gì? Tuyên bố Hợp chuẩn FCC hay còn gọi là chứng chỉ FCC, tiêu chuẩn FCC là một dấu chứng nhận

Chứng nhận CB là gì?

/ Đăng bởi admin

Chứng nhận CB là gì? Chứng nhận CB hay chứng chỉ CB là hộ chiếu thông hành giúp sản phẩm tiếp cận vào thị trường của hơn 50 quốc gia tham gia vào hệ thống CB – một tổ hợp quốc tế được thành lập bởi Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế IEC. Hệ

Chứng nhận CE là gì?

/ Đăng bởi admin

Chứng nhận CE cho biết sản phẩm tuân thủ pháp luật Liên Minh Châu Âu và cho phép sản phẩm lưu thông tự do trong thị trường chung EU. Cụm từ CE xuất hiện trên rất nhiều sản phẩm được kinh doanh tại thị trường đơn nhất Khu vực Kinh tế Châu Âu. Dấu CE

1

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU