Điều cần biết về cần giấy chứng nhận về chất lượng sản phẩm?

Điều cần biết về cần giấy chứng nhận về chất lượng sản phẩm?

20/07/2018 17:38 / Đăng bởi admin

C/O là giấy tờ chứng nhận về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ và quy chuẩn với chất lượng(châu ÂU) đối với các sản phẩm nhập khẩu. Còn đối với các sản phẩm trong nước chỉ cần TCCS(tiêu chuẩn cơ sở) .

Việc có giấy tờ đầy đủ đảm bảo cho bạn mua một sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng ổn định cũng như chế độ bảo hành chính hãng và linh kiện thay thế luôn sẵn sàng cho bạn, điều đó là cần thiết khi khí hậu Việt Nam là nhiệt đới gió mùa ẩm, không thực sự thích hợp để sử dụng những sản phẩm bếp điện từ.

Cơ quan, tổ chức nào được yêu cầu doanh nghiệp xuất trình C/O?

Cơ quan hải quan của nước nhập khẩu hoặc tổ chức tài chính. Các nước xuất khẩu hoặc bộ phận giao nhận vận tải hoặc nhà môi giới hải quan sẽ biết để nhập khẩu sản phẩm của họ vào một nước khác thì cần phải có giấy chứng nhận xuất xứ. Ngân hàng cũng sẽ yêu cầu bạn trình giấy chứng nhận xuất xứ để phù hợp với thư tín dụng.

Ai là người được ủy quyền ký một giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) thay mặt nhà xuất khẩu?

Chỉ nhà xuất khẩu hoặc người được ủy quyền mới được phép ký giấy chứng nhận xuất xứ

Xem thêm:

>>>Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa C/Q

>>>Tiêu chuẩn an toàn điện

1

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU