Hướng dẫn đánh dấu Ce Marking dành cho các nhà sản xuất

Hướng dẫn đánh dấu Ce Marking dành cho các nhà sản xuất

14/07/2017 03:53 / Đăng bởi contentce

Các nhà sản xuất đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo rằng các sản phẩm của họ được đặt trên thị trường đơn lẻ mở rộng của EEA là an toàn. Nhà sản xuất phải có trách nhiệm kiểm tra xem sản phẩm của họ có đáp ứng các yêu cầu về an toàn, sức khoẻ và bảo vệ môi trường của EU đề ra hay không.

Nhà sản xuất có trách nhiệm thực hiện việc đánh giá sự phù hợp, lập hồ sơ kỹ thuật, đưa ra tuyên bố về sự phù hợp của EU, và gắn nhãn CE Marking vào sản phẩm. Chỉ khi sản phẩm được gắn nhãn CE Mark mới có thể được giao dịch trên thị trường EEA.

ce_mark_big

Dấu CE đúng chuẩn

 

Nếu bạn là nhà sản xuất, bạn phải làm theo sáu bước sau để dán nhãn CE vào sản phẩm của bạn:

  1. Xác định các chỉ thị áp dụng và tiêu chuẩn hài hoà
  2. Xác minh các yêu cầu cụ thể của sản phẩm
  3. Xác định liệu một đánh giá sự phù hợp độc lập (do một cơ quan thông báo) là cần thiết
  4. Kiểm tra sản phẩm và kiểm tra sự phù hợp
  5. Soạn thảo và lưu giữ các tài liệu kỹ thuật được yêu cầu
  6. Gắn nhãn hiệu CE và lập Tuyên bố về Sự phù hợp của EU (27 KB).

Sáu bước này có thể khác nhau theo sản phẩm vì thủ tục đánh giá sự phù hợp khác nhau. Các nhà sản xuất không được gắn nhãn hiệu CE với các sản phẩm không thuộc phạm vi của một trong các chỉ thị quy định.

Đối với những sản phẩm có rủi ro về an toàn cao như nồi hơi hoặc xích, sự an toàn không thể được kiểm tra bởi nhà sản xuất một mình. Trong những trường hợp này, một tổ chức độc lập, cụ thể là cơ quan thông báo do các cơ quan chức năng quốc gia chỉ định, phải thực hiện kiểm tra an toàn. Nhà sản xuất có thể gắn nhãn hiệu CE với sản phẩm chỉ sau khi đã làm xong.

xem thêm…

 Các bước cho nhà nhập khẩu

Dành cho nhà sản xuất đồ chơi trẻ em khi chứng nhận CE

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU