LVD là gì?

LVD là gì?

23/03/2018 14:37 / Đăng bởi admin

LVD (Low Voltage Directive) – Chỉ thị về điện áp thấp là chỉ thị đảm bảo rằng thiết bị điện mang đến một mức độ bảo vệ cao cho các công dân Châu Âu ở EU.
Chỉ thị LVD quy định các vấn đề liên quan đến thiết bị điện được thiết kế để sử dụng trong giới hạn điện áp từ 50V – 1000V đối với dòng điện xoay chiều và từ 75V – 1500V đối với dòng điện 1 chiều.
Chỉ thị LVD yêu cầu thiết bị điện bảo vệ tránh các nguy hiểm có thể phát sinh từ chính nó hoặc từ bên ngoài. Chỉ thị nhắc tới tất cả các nguy hiểm phát sinh từ việc sử dụng thiết bị điện gồm máy móc, hóa chất và tất cả các mối nguy khác. Chỉ thị đề cập tới tiếng ồn, sự rung lắc cũng như những khía cạnh làm việc có thể dẫn tới nguy hiểm.
Các yêu cầu chung của chỉ thị LVD là:
– Thiết bị phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn và sức khỏe cần thiết nêu trong Chỉ thị.
– Thủ tục đánh giá hợp chuẩn thích hợp được thực hiện, hỗ trợ bằng việc đưa ra hồ sơ xây dựng kỹ thuật.
– Công bố hợp chuẩn CE được người có trách nhiệm đưa ra.
CE Marking được gắn vào, cho thấy nhà sản xuất đã tuân thủ những yêu cầu an toàn cần thiết.
– Thiết bị điện phải an toàn.

Xem thêm:

>> Tổ chức ISO – Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa

>> EMC là gì? Những điểm đáng lưu ý trong Chỉ thị EMC

1

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU