Những Nguyên Tắc Chung Của Chứng Chỉ CE Marking

Những Nguyên Tắc Chung Của Chứng Chỉ CE Marking

05/01/2017 17:20 / Đăng bởi admin

Gắn dấu CE – Marking cho sản phẩm khi muốn xuất khẩu EU là một trong những yêu cầu bắt buộc phải thực hiện đối với đa số các mặt hàng. Chứng nhận CE Marking phải được đánh giá và cấp bởi các đơn vị được Các nhà chức trách quốc gia có thẩm quyền đánh giá sản phẩm. Việc đánh giá này được dựa trên tiêu chuẩn châu Âu.

ce_mark_big

  • Những Nguyên tắc chung của dấu CE marking.
  • Dấu CE  Marking phải được gắn bởi nhà sản xuất hoặc người đại diện pháp lý của họ.
  • Dấu CE  Marking được gắn trên các sản phẩm, việc gắn dấu được tuân theo quy định riêng của hội đồng pháp luật và sản phẩm được gắn dấu không được đính kèm với bất kỳ sản phẩm nào khác.
  • Dấu CE được gắn lên sản phẩm phải tuân thủ theo luật pháp châu Âu, sẽ không đính kèm với những sản phẩm khác.
  • Bằng việc gắn dấu CE, nhà sản xuất phải có trách nhiệm của họ đối với các quy định hiện hành.

Công dụng của dấu CE

  • Dấu CE được sử dụng cho sản phẩm cần phù hợp theo tiêu chuẩn châu Âu. Bắt đầu từ 1 tháng 6 năm 2013, theo quy định về các mặt hàng nhập khẩu vào thị trường này, dấu CE là bắt buộc cho các mặt hàng, như vậy dấu CE đóng vai trò như giấy thông hành dành cho sản phẩm đến thị trường châu Âu.
  • Dấu CE  Marking, cột mốc giúp cho người tiêu dùng có thể yên tâm khi sử dụng các sản phẩm.
  • Dấu CE được coi như là “Biểu tượng của chất lượng sản phẩm” giúp nâng cao thương hiệu, chất lượng, tính cạnh tranh của sản phẩm, tăng năng lực xuất khẩu

Xem thêm…

Danh sách những sản phẩm cần có chứng nhận CE

Tại sao nên chứng nhận và gắn dấu Ce lên sản phẩm

Quy định về thuế nhập khẩu Anh Quốc

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU