Những Sản Phẩm Nào Cần Có Dấu CE Khi Xuất Khẩu EU

Những Sản Phẩm Nào Cần Có Dấu CE Khi Xuất Khẩu EU

11/01/2017 15:31 / Đăng bởi admin

Khi xuất khẩu EU – Export to euro các doanh nghiệp thường được biết rằng dấu CE Marking là điều bắt buộc khi muốn hàng hóa lưu thông được tại đây. Nhưng không phải tất cả các sản phẩm đều phải có dấu CE. Điều đó là bắt buộc chỉ cho hầu hết các sản phẩm được bao phủ bởi các Chỉ thị Phương pháp tiếp cận mới và thuộc danh sách những mặt hàng nhập khẩu mà EU quy định.

Người tiêu dùng xin lưu ý rằng một dấu CE Marking không chỉ ra rằng một sản phẩm đã được phê duyệt như an toàn của EU hoặc do cơ quan khác. Nó không cho biết nguồn gốc của một sản phẩm hoặc.

Tùy thuộc vào mức độ rủi ro của sản phẩm, các dấu CE được gắn liền với một sản phẩm của nhà sản xuất hoặc đại diện được uỷ quyền quyết định xem các sản phẩm đó có đáp ứng được tất cả các yêu cầu đánh dấu CE hay không. Một nhà sản xuất tại Châu Âu, có thể tự xác nhận và đưa ra một Tuyên bố về sự Phù hợp tiêu chuẩn Châu Âu, và đóng dấu CE cho sản phẩm của mình. Khi đó họ sẽ phải chịu mọi trách nhiệm pháp lí khi có sự cố xảy ra với sản phẩm của mình.

Danh sách sản phẩm yêu cầu áp dụng CE Marking khi xuất khẩu Châu Âu(Export to euro)

ce

1

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU