Chỉ thị RED

Chỉ thị RED 2014/53/EU

15/11/2017 09:15 / Đăng bởi admin

Chỉ thị RED 2014/53/EU là chỉ thị thiết bị vô tuyến mới do Liên minh Châu Âu thông qua vào ngày 16 tháng 4 năm 2014 thay thế cho chỉ thị R&TTE 1999/5/EC trước đây. 

Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện RED – Những thay đổi nổi bật

10/11/2017 08:10 / Đăng bởi admin

Chỉ thị mới về thiết bị vô tuyến điện RED 2014/53 / EU được công bố trên tạp chí chính thức của Ủy ban châu Âu, bãi bỏ R & TTE sau ngày 12/6 /2016. Những thay đổi đáng kể của chỉ thị…

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU