Chứng nhận CE Marking

Quy trình chứng nhận CE cho sản phẩm như thế nào?

13/04/2018 04:13 / Đăng bởi admin

Dấu chứng nhận CE Marking được in trên sản phẩm đồng nghĩa với việc công bố sản phẩm thỏa mãn những yêu cầu của châu Âu, và được chấp nhận tại hầu hết các nước trên thế giới.   Các bước đăng kí chứng nhận CE cho sản phẩm: 1. Các bước chuẩn bị hồ

Chứng nhận CE Marking

08/07/2015 02:8 / Đăng bởi admin

TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN CE MARKING Dấu chứng nhận CE xuất hiện trên rất nhiều sản phẩm được kinh doanh tại thị trường kinh tế chung Châu Âu. Dấu CE bắt buộc đối với nhiều sản phẩm và cho biết: Các nhà sản xuất kiểm tra sản phẩm đã đáp ứng đủ yêu cầu

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU