dấu chứng nhận ce

Chứng nhận CE Marking

08/07/2015 02:8 / Đăng bởi admin

TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN CE MARKING Dấu chứng nhận CE xuất hiện trên rất nhiều sản phẩm được kinh doanh tại thị trường kinh tế chung Châu Âu. Dấu CE bắt buộc đối với nhiều sản phẩm và cho biết: Các nhà sản xuất kiểm tra sản phẩm đã đáp ứng đủ yêu cầu

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU