LVD là gì

Tiêu chuẩn an toàn điện – LVD là gì?

14/06/2018 02:14 / Đăng bởi admin

LVD là gì? LVD là tiêu chuẩn an toàn điện đối với thiết bị điện hay điện tử của máy móc. Tiêu chuẩn này thuộc chỉ thị về điện thế thấp 2006/95/EC. Chỉ thị LVD quy định các vấn đề liên quan đến thiết bị điện được thiết kế để sử dụng trong giới hạn

TIÊU CHUẨN AN TOÀN ĐIỆN EN60204-1 – CHỈ THỊ LVD

28/11/2017 03:28 / Đăng bởi admin

Tiêu chuẩn EN60204-1 là tiêu chuẩn an toàn điện đối với thiết bị điện/điện tử của máy móc, thuộc chỉ thị LVD về điện áp thấp (Low Voltage Directive). Chỉ thị LVD quy định các vấn đề liên quan đến thiết bị điện được thiết kế sử dụng trong giới hạn điện áp từ 50

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU