Tại sao đánh dấu CE được gọi là Hộ chiếu đến Châu Âu

Tại sao đánh dấu CE được gọi là Hộ chiếu đến Châu Âu

22/08/2018 15:16 / Đăng bởi admin

Chứng nhận CE là phương pháp tiếp cận mới của Liên minh Châu Âu, bắt buộc đối với tất cả các nước thành viên được ban hành thông qua luật pháp quốc gia. Luật này yêu cầu các nhà sản xuất hiển thị đánh dấu CE trên sản phẩm, bao bì và tài liệu đi kèm của họ.

Trong trường hợp chỉ thị tiếp cận mới có hiệu lực, nhà sản xuất chịu trách nhiệm pháp lý về việc đảm bảo rằng sản phẩm các yêu cầu của chỉ thị và áp dụng đánh dấu CE. Đánh dấu CE là một biện pháp quan trọng mà EU đã áp dụng để thiết lập thị trường đơn lẻ và thúc đẩy phát triển kinh tế cho các quốc gia thành viên. Mục tiêu của chỉ thị là đơn giản hóa dòng vận động hàng hóa vào trong EU, hướng đến sự di chuyển tự do hàng hóa trên khắp Châu Âu khi ngày càng có nhiều quốc gia Châu Âu dự kiến gia nhập EU. Do đó, Ủy ban Châu Âu đã đề cập đến việc đánh dấu CE là “hộ chiếu” cho phép các sản phẩm được tự do lưu thông trong thị trường đơn lẻ của EU.

Thông thường, người tiêu dùng sẽ xem xét đánh dấu CE trên một sản phẩm như là một dấu hiệu của sự phù hợp để đặt ra các tiêu chuẩn  tối thiểu, đảm bảo mức độ an toàn tối thiểu của các sản phẩm lưu thông trong thị trường chung EU. Đối với người tiêu dùng, dấu CE là biểu tượng của sự an toàn. Là một nhà sản xuất xuất khẩu sang EU, Chứng nhận CE là điều bắt buộc, nó có giá trị hơn hàng triệu đô la dành cho quảng cáo truyền hình. Tuy nhiên, nhiều nhà xuất khẩu không thuộc EU vẫn không biết hoặc chưa thấy được lợi ích và tầm quan trọng của dấu CE khi tiếp cận thị trường EFTA & Liên minh Châu Âu.

>> Xem thêm: Chứng nhận MD dành cho máy móc, Tiêu chuẩn xuất khẩu

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU