Tiêu chuẩn CE cho nhà sản xuất máy móc công nghiệp

Tiêu chuẩn CE cho nhà sản xuất máy móc công nghiệp

18/07/2017 03:01 / Đăng bởi contentce

Các nhà sản xuất đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo rằng các sản phẩm được đặt trên thị trường đơn lẻ mở rộng của EEA được an toàn.
Nhà sản xuất có trách nhiệm kiểm tra xem sản phẩm của họ đã đáp ứng được các yêu cầu về an toàn, sức khoẻ và bảo vệ môi trường của tiêu chuẩn Ce do EU đề ra. Để đạt được chứng nhận Ce nhà sản xuất phải có trách nhiệm thực hiện việc đánh giá sự phù hợp, tạo lập hồ sơ kỹ thuật và đưa ra tuyên bố về sự phù hợp của EU, khi đó mới được gắn nhãn CE vào sản phẩm. Và cũng chỉ khi đó sản phẩm này mới có thể được giao dịch công khai trên thị trường EEA.

>> Chứng nhận CE Marking cho sản phẩm xuất khẩu EU

Quy trình dán nhãn CE Marking lên sản phẩm

 

ce_procedure - Copy

Quy trình dán nhãn CE lên sản phẩm

Nếu bạn là nhà sản xuất và muốn đưa sản phẩm của mình tham nhập vào thị trường EU – Export to euro,khi đó bạn phải làm theo sáu bước sau để dán nhãn CE vào sản phẩm:

+ Xác định các chỉ thị(Directive) áp dụng và tiêu chuẩn hài hoà
+ Xác minh các yêu cầu cụ thể của sản phẩm
+ Xác định liệu một đánh giá sự phù hợp độc lập (do một cơ quan thông báo) là cần thiết
+ Kiểm tra sản phẩm và kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm
+ Soạn thảo và lưu giữ các tài liệu kỹ thuật được yêu cầu và có liên quan
+ Gắn nhãn hiệu CE và lập Tuyên bố về Sự phù hợp của EU.

Sáu bước này có thể khác nhau theo từng dòng sản phẩm thuộc dánh sách những sản phẩm bắt buộc phải có dấu ce khi xâm nhập thị trường EU vì thủ tục đánh giá sự phù hợp khác nhau. Các nhà sản xuất không được gắn nhãn hiệu CE với các sản phẩm không thuộc phạm vi của một trong các chỉ thị do EU quy định.
Đối với những sản phẩm máy móc công nghiệp có rủi ro về an toàn cao như: nồi hơi hoặc xích, sự an toàn không thể được kiểm tra bởi bản thân nhà sản xuất mà phải thông qua một tổ chức độc lập, cụ thể là cơ quan thông báo do các cơ quan chức năng quốc gia chỉ định, phải thực hiện kiểm tra an toàn. Nhà sản xuất có thể gắn nhãn hiệu CE với sản phẩm chỉ sau khi đã làm xong.

Tổ chức chứng nhận CE Marking

Chúng tôi là đơn vị hỗ trợ các doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu thông qua chứng nhận CE và thâm nhập tốt vào thị trường Châu Âu. Chúng tôi được sự bảo hộ và ký thỏa thuận hợp tác dài hạn đại diện chính thức của tổ chức chứng nhận Châu Âu (European Notified Body) trong việc cung cấp dịch vụ chứng nhận CE Marking. Chúng tôi từ khi thành lập đã hỗ trợ hơn 500 doanh nghiệp lớn, nhỏ, tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam đạt được chứng nhận vươn tầm thế giới. Chúng tôi là đại diện chính thức của tổ chức chứng nhận CE Marking tại Việt Nam vì vậy danh tiếng và uy tín luôn được đảm bảo.
Email : info@ce-marking.vn

Website : http://ce-marking.vn/

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU