Tiêu chuẩn CE Marking cho đồ chơi trẻ em khi xuất khẩu EU

Tiêu chuẩn CE Marking cho đồ chơi trẻ em khi xuất khẩu EU

07/07/2017 10:14 / Đăng bởi contentce

Khi các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc nhà phân phối muốn đặt một đồ chơi trên thị trường EU, họ phải chứng minh rằng nó an toàn. Chỉ có đồ chơi có dấu hiệu CE mới có thể được đặt trên thị trường EU. Dấu hiệu này cho biết sự tuân thủ của đồ chơi với yêu cầu về an toàn của EU. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy thông tin về:

  • Các bước dành cho nhà sản xuất
  • Các bước cho nhà nhập khẩu
  • Các bước dành cho nhà phân phối

1-slg
Các cơ quan được thông báo thực hiện kiểm tra loại EC và cấp giấy chứng nhận kiểm tra loại EC. Thử nghiệm loại EC là một trong hai quy trình đánh giá sự phù hợp có thể cho phép đồ chơi được đưa vào thị trường EU(Export to euro). Các cơ quan thông báo đã được các quốc gia thành viên của EU chỉ định.

Cơ sở dữ liệu NANDO có thể tìm thấy tên và chi tiết của các cơ quan được thông báo đánh giá sự phù hợp cho mục đích của Chỉ thị an toàn đồ chơi 2009/48 / EC.

Cơ quan nhà nước

Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải kiểm tra xem đồ chơi trên thị trường EU có đáp ứng các yêu cầu về an toàn hay không. Khi cần thiết, các cơ quan công quyền phải thực hiện các biện pháp thích hợp như thu hồi hoặc thu hồi đồ chơi, hoặc cấm các sản phẩm có sẵn trên thị trường.
Các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia thành viên chịu trách nhiệm thực hiện chỉ thị (209 kB)
Các cơ quan giám sát thị trường của các quốc gia thành viên (114 kB)
Cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia thành viên chịu trách nhiệm về việc chỉ định / chỉ định của các cơ quan thông báo (cơ quan đánh giá sự phù hợp)

Xem thêm…

Tiêu chuẩn Ce Marking cho Thiết bị gia dụng

Tiêu chuẩn EN292-Qui định chung về an toàn máy

1

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU