Tiêu chuẩn EN292-Qui định chung về an toàn máy

Tiêu chuẩn EN292-Qui định chung về an toàn máy

04/07/2017 09:45 / Đăng bởi contentce

Chúng ta vẫn luôn biết rằng hàng hóa muốn xuất khẩu và có chỗ đứng tại thị trường Eu thì những hàng hóa thuộc trong Danh Sách những sản phẩm phải có được chứng nhận CE Marking. Nhưng Tiêu chuẩn Châu Âu không phải là một tiêu chuẩn chung chung cụ thể nào đó mà với mỗi dòng sản phẩm khác nhau lại có những tiêu chuẩn và quy định chỉ thị khác nhau. Vậy trong bài hôm nay chúng tôi sẽ giản lược cho các bạn về Tiêu chuẩn EN292 dành cho các loại máy móc công nghiệp nặng.

HTB1.vLgLXXXXXafXpXX760XFXXXW

>> Danh sách Những sản phẩm cần có chứng nhận CE

An toàn của máy móc – Nguyên tắc chung về thiết kế – Đánh giá rủi ro và giảm thiểu rủi ro (ISO 12100: 2010); Phiên bản tiếng Đức EN ISO 12100: 2010

Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn EN292 xác định thuật ngữ cơ bản và phương pháp luận, và đưa ra các nguyên tắc đánh giá rủi ro và giảm rủi ro để giúp các nhà thiết kế đạt được sự an toàn trong việc thiết kế máy móc.

Tiêu chuẩn EN292 là sự kết hợp giữa các nội dung của các tiêu chuẩn trước đây theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 12100-1: 2004 và DIN EN ISO 12100-2: 2004, bao gồm cả sửa đổi năm 2009 cho cả tiêu chuẩn và tiêu chuẩn DIN EN ISO 14121-1: 2007.

Chứng nhận CE Marking

Theo quyết định của ISO / TC 199, những sửa đổi về kỹ thuật đối với các tài liệu trước đây chỉ giới hạn trong các nội dung liên quan đến Chỉ thị máy móc sửa đổi 2006/42 / EC. Vì lý do này, tài liệu (ví dụ: đánh giá rủi ro hoặc tiêu chuẩn loại C) dựa trên các tài liệu trước đây không nhất thiết phải được cập nhật vì ấn bản mới này đã được xuất bản.
Tiêu chuẩn quốc tế dựa trên tiêu chuẩn này đã được chuẩn bị theo Hiệp định Vienna bởi Nhóm công tác 5 “Các nguyên tắc chung về thiết kế máy móc và đánh giá rủi ro” của ISO / TC 199 “An toàn máy móc” phối hợp với CEN / TC 144 Cùng tên (tất cả các văn phòng thư ký: DIN). Uỷ ban Tiêu chuẩn hoá có trách nhiệm của Đức là Uỷ ban Công việc chung NA 095-01-01 GA “Allgemeine Grundsätze und Terminologie” của NASG với NAM và DKE.

Ngôn ngữ gốc tiếng Đức
<Theo beuth.de>

xem thêm….

Ý nghĩa thật sự của tiêu chuẩn ce Marking

Dấu CE Marking được công bố bởi tổ chức nào?

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU