TIÊU CHUẨN AN TOÀN ĐIỆN EN60204-1 – CHỈ THỊ LVD

TIÊU CHUẨN AN TOÀN ĐIỆN EN60204-1 – CHỈ THỊ LVD

28/11/2017 15:47 / Đăng bởi admin

Tiêu chuẩn EN60204-1 là tiêu chuẩn an toàn điện đối với thiết bị điện/điện tử của máy móc, thuộc chỉ thị LVD về điện áp thấp (Low Voltage Directive). Chỉ thị LVD quy định các vấn đề liên quan đến thiết bị điện được thiết kế sử dụng trong giới hạn điện áp từ 50 – 1000 V cho dòng điện xoay chiều và từ 75 – 1500 V cho dòng điện 1 chiều.

Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn an toàn và khuyến nghị về thiết bị điện cho máy móc để đáp ứng được các yêu cầu của chỉ thị LVD trong hệ thống tiêu chuẩn CE . Nó bao gồm các yêu cầu an toàn cho thiết bị điện/ điện tử, máy tính điều khiển và hệ thống máy.

Nội dung của tiêu chuẩn an toàn điện EN60204-1

– Đưa ra thuật ngữ về an toàn thiết bị điện, giới thiệu tiêu chuẩn, giải thích cách để đáp ứng các khuyến nghị
– Các hướng dẫn cũng bao gồm các mạch điều khiển và chức năng điều khiển
– Đi dây hệ thống điện và bảo vệ chống điện giật
– Cách duy trì các tiêu chuẩn an toàn và các yêu cầu thiết yếu của chỉ thị Châu Âu về an toàn điện
– Hệ thống tiếp đất để chống điện giật khi bị rò điện,
– Qui định về màu sắc các dây dẫn điện,
– Màu sắc và ký hiệu của các nút nhấn để tránh nhầm lẫn
– Qui định về độ cao của các tay nắm vận hành sao cho không gây mệt mỏi căng thẳng đối với người vận hành và nhân viên bảo trì

Tiêu chuẩn an toàn điện giúp bảo vệ người tiêu dùng tránh khỏi các mối nguy hiểm do thiết bị điện/ điện tử của máy móc. Tiêu chuẩn này không bao gồm tất cả các yêu cầu an toàn để ngăn ngừa tất cả mối nguy hiểm điện, chẳng hạn như tấm bảo vệ, khóa liên động hoặc kiểm soát. BS EN 60204-1 không bao gồm hướng dẫn về máy được thiết kế để sử dụng ngoài trời, trong hầm mỏ và trong môi trường dễ cháy, máy móc sản xuất vật liệu nổ hoặc các máy móc hoạt động như một chiếc máy may.

Xem thêm
>> QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN CE CẦN BIẾT
>> Chứng nhận CE Marking cho thiết bị vô tuyến
>> Những loại hàng hóa nào bắt buộc phải có dấu CE khi xuất khẩu

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU