Tìm hiểu về quy định CPR

Tìm hiểu về quy định CPR

14/11/2018 17:16 / Đăng bởi admin

Thuật ngữ CPR là gì?

CPR là Quy định về sản phẩm vật liệu xây dựng (305/2011 / EU) được ban hành để thay thế cho Chỉ thị về Sản phẩm Xây dựng cũ (CPD). Quy định mới là một phiên bản được cập nhật và cải tiến của Chỉ thị, đồng thời đã được liên kết với Khung Lập pháp Mới.

tim-hieu-ve-quy-dinh-cpr

Chỉ thị CPR có mục đích như thế nào?

Quy định này có mục đích:

+ Làm rõ những khái niệm cơ bản và sử dụng chính xác dấu CE
+ Đơn giản hóa các thủ tục để giảm chi phí phát sinh
+ Tăng sự tin cậy cho toàn bộ hệ thống

Chỉ thị này được soạn thành tiêu chuẩn hài hòa Châu Âu và các văn bản đánh giá Châu Âu

Quy định này được áp dụng bởi:

+ Nhà sản xuất khi công bố đặc tính sản phẩm
+ Cơ quan có thẩm quyền của nước thành viên khi ghi rõ các yêu cầu cho họ
+ Người sử dụng khi chọn các sản phẩm phù hợp nhất với dự định sử dụng trong các công trình

Ở Việt Nam, Chúng tôi là đơn vị cung cấp dịch vụ cũng như cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn CPR.

1

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU