Vai trò của nhà sản xuất trong quá trình chứng nhận CE – CE Certification

Vai trò của nhà sản xuất trong quá trình chứng nhận CE – CE Certification

08/09/2017 02:28 / Đăng bởi contentce

Các nhà sản xuất đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo rằng các sản phẩm được bán tại thị trường EU là an toàn. Họ có trách nhiệm kiểm tra xem sản phẩm của họ đã đáp ứng các yêu cầu về an toàn, sức khoẻ và bảo vệ môi trường của EU chưa trước khi công bố sản phẩm.

Nhà sản xuất có trách nhiệm thực hiện việc đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, xây dựng và thiết lập hồ sơ kỹ thuật, sau đó đưa ra tuyên bố về sự phù hợp của EU theo tiêu chuẩn Châu Âu(EU Standard), cuối cùng là gắn nhãn CE Mark cho sản phẩm. Chỉ khi đó sản phẩm này mới có thể được Nhà sản xuất có trách nhiệm:

+ Thực hiện việc đánh giá sự phù hợp,
+ Thiết lập hồ sơ kỹ thuật,
+ Đưa ra tuyên bố về sự phù hợp của EU,
+ Gắn nhãn CE cho sản phẩm.

Chỉ khi đó sản phẩm này mới có thể được giao dịch trên thị trường EEA.

ce-dien-tu

Gắn nhãn CE Mark cho thiết bị điện – điện quang

Điều kiện để gắn nhẫn Ce Mark cho sản phẩm

Nếu bạn là nhà sản xuất, thì bạn phải làm theo sáu bước sau để đóng dấu CE Mark cho sản phẩm của mình:
+ Xác định các chỉ thị được áp dụng và tiêu chuẩn hài hoà dành cho từng mặt hàng
+ Xác minh các yêu cầu cụ thể của sản phẩm
+ Xác định liệu một đánh giá sự phù hợp độc lập (do một cơ quan thông báo) là cần thiết
+ Kiểm tra sản phẩm và kiểm tra sự phù hợp
+ Soạn thảo và lưu giữ các tài liệu kỹ thuật được yêu cầu
+ Gắn nhãn hiệu CE Mark và lập Tuyên bố về Sự phù hợp theo tiêu chuẩn của EU (EU Standard).

Sáu bước này có thể thay đổi khác nhau tùy theo sản phẩm vì chỉ thị (Directive) được áp dụng cho từng sản phảm là khác nhau nên thủ tục đánh giá sự phù hợp khác nhau. Các nhà sản xuất không được đánh giá và gắn nhãn hiệu CE Mark chung với các sản phẩm không cùng thuộc phạm vi.

Nhà sản xuất không thuộc EU không được tự đánh giá tiêu chuẩn CE – CE standard mà phải thông qua một cơ quan đánh giá thứ 3. Đối với các sản phẩm có rủi ro an toàn cao hơn như nồi hơi hoặc cưa xích, thì sự an toàn không thể được kiểm tra bởi nhà sản xuất một mình (cho dù là nhà sản xuất thuộc EU). Trong những trường hợp này, một tổ chức độc lập, cụ thể là một cơ quan thông báo do các cơ quan chức năng quốc gia chỉ định, phải thực hiện kiểm tra an toàn. Nhà sản xuất có thể gắn nhãn hiệu CE với sản phẩm chỉ sau khi đã hoàn thành.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU