Xuất khẩu Châu Âu – Dấu CE, UL, FCC, RoHS

Xuất khẩu Châu Âu – Dấu CE, UL, FCC, RoHS

10/01/2017 18:45 / Đăng bởi admin

Dấu CE Marking

Nhãn hiệu CE (European Conformity) là một trong những nhãn hiệu bắt buộc đối với một số hàng hóa theo quy định, chỉ thị – Directive được áp dụng cho hàng hóa, sản phẩm được sản xuất hoặc nhập khẩu vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) – Export to euro.

ce_mark_big

Doanh nghiệp xuất khẩu có thể có nhãn hiệu CE – dấu CE Marking theo hai cách:

+Thứ nhất là nhà sản xuất Việt Nam cử một đại diện có thẩm quyền ở các nước thành viên EU, chịu trách nhiệm xin dấu CE cho doanh nghiệp để đạt đủ tiêu chuẩn khi xuất khẩu EU – Export to euro .

+Thứ 2 là ủy quyền cho một cơ quan, công ty nước ngoài (có thể là nhà nhập khẩu) trực tiếp đứng ra xin dấu CE cho doanh nghiệp.

Dấu UL là gì?

images

– Dấu UL (Underwriters Laboratory): là tên viết tắt của tổ chức hợp tác giữa các phòng thí nghiệm. Tổ chức này có 3 nhiệm vụ chính đó là cung cấp dịch vụ thử nghiệm sản phẩm và vật liệu liên quan đến những nguy hiểm tác động đến cuộc sống hoặc tài sản, lập danh mục các sản phẩm hàng hóa an toàn và xây dựng tiêu chuẩn.

– Tổ chức UL có trách nhiệm kiểm tra mức độ an toàn của các thiết bị điện tử khi được xuất khẩu vào EU. Nếu một thiết bị nào có tên trong danh mục UL-listed có nghĩa là thiết bị đó đã được tổ chức UL kiểm tra và xác nhận đạt tiêu chuẩn an toàn của UL.

– Dấu hiệu UL được gắn trên các sản phẩm có nghĩa là tổ chức UL đã kiểm tra và chứng nhận mẫu đại diện cho dòng sản phẩm này. Trang web www.ul.com sẽ cho bạn thêm những hướng dẫn cụ thể hơn về vấn đề này.

Dấu FCC là gì?

FCC-logo-FBD5953CD9-seeklogo.com

– FCC (Federal Communication Commission) là tên viết tắt của Ủy ban Truyền thông Liên bang là cơ quan đảm nhiệm việc quản lý về viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện… ở Mỹ. Cơ quan này độc lập với chính phủ.

– Để có thêm thông tin về dấu FCC, quý vị có thể liên lạc với Bộ Bưu chính Viễn thông hoặc vào trang web www.fcc.gov để có thể xem phần hướng dẫn về các quy định này.

RoHS là gì?

rohs_289x180

RoHS là tiêu chuẩn được đề ra nhằm mục đích hạn chế nhất định chất nguy hiểm thường được sử dụng trong những thiết bị điện và điện tử. Bất kỳ  sự tương thích RoHS thành phần được kiểm tra sự hiện diện của chì (Pb), hay Cadimi (Cd), Thủy ngân (Hg), Crom hóa trị sáu (Hex-Cr), biphenyl đã polybrom hóa (PBB) và polybrominated diphenyl ethers (PBDE). Cho Cadmium và Crom hóa trị sáu, phải có ít hơn 0,01% của chất lượng ở cấp vật liệu đồng nhất thô. Chì, PBB và PBDE, phải có không quá 0,1% của vật liệu, khi tính theo trọng lượng ở vật liệu đồng nhất thô. Bất cứ thành phần tương thích RoHS phải có 100 ppm hoặc ít thủy ngân và thủy ngân phải không có chủ ý thêm vào thành phần. Trong Liên minh châu Âu, một số thiết bị quân sự và y tế được miễn tuân thủ RoHS.

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU