Xuất khẩu Eu và những khái niệm chung về hoạt động xuất khẩu

Xuất khẩu Eu và những khái niệm chung về hoạt động xuất khẩu

05/05/2017 11:49 / Đăng bởi admin

Xuất khẩu hàng hóa là hoạt động đưa hàng hóa từ trong nước phát triển ra các quốc gia lân cận hay còn được nói là đưa hàng hóa từ nơi dư thừa đến nơi thiếu hụt. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa là hoạt động cần thiết để mỗi doanh nghiệp, quốc gia phát triển nền kinh tế của mình.

Khái niệm hoạt động xuất khẩu

Xuất khẩu là việc bán hàng hóa (hoặc dịch vụ) cho nước ngoài trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương tiện thanh toán theo nguyên tắc ngang giá. Tiền tệ ở đây có thể là ngoại tệ đối với ít nhất một bên trong mối quan hệ này.

Xuất khẩu Châu Âu và các vấn đề liên quan

Chứng nhận CE Marking có bắt buộc không khi xuất khẩu Châu Âu

Mục đích của hoạt động xuất khẩu

Xuất khẩu hàng hóa là hoạt động diễn ra là nhằm khai thác được lợi thế của từng quốc gia trong phân công lao động quốc tế. Việc trao đổi hàng hóa mang lại lợi ích cho các quốc gia, do đó các quốc gia đều tích cực tham gia mở rộng hoạt động này để nâng cao lợi ích cũng như phát triển nền kinh tế của quốc gia mình..
Hoạt động xuất khẩu chính là hình thức cơ bản của hoạt động ngoại thương, hình thức này đã xuất hiện từ rất lâu và ngày càng phát triển. Xuất khẩu được áp dụng cho mọi lĩnh vực, mọi điều kiện từ sản xuất hàng tiêu dùng cho đến những thiết bị máy móc, tư liệu sản xuất và cả sản phẩm công nghệ kỹ thuật cao. Dù ở lĩnh vực nào thì hoạt động xuất khẩu cũng đều nhằm mục đích mang lại lợi nhuận cho các quốc gia tham gia..

Vai trò của hoạt động xuất khẩu.

xk

Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với một quốc gia

Xuất khẩu tạo nguồn thu ngoại tệ để đảm bảo nhu cầu nhập khẩu.

Sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của một quốc gia phụ thuộc vào 4 nhân tố chính đó là: vốn đầu tư, công nghệ, nhân lực và tài nguyên. Song thực tế không phải là quốc gia nào cũng hội tụ được đầy đủ được cả 4 yếu tố trên và đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển và chậm phát triển.

xem thêm…

Chứng nhận CE

Thủ tục hải quan khi xuất khẩu EU – Export to euro

Xuất khẩu hàng hóa sang EU cần những thủ tục giấy tờ gì?

Thành phần hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU