Tầng 4, Số 78 Nguyễn Hoàng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 0908.158.666 / 024.3999.6088 info@ce-marking.vn
catelog Catalogue

3 Tiêu chuẩn EN xuất khẩu


 • Chất lượng sản phẩm và các quy định về nhãn mác

 • Nguồn gốc thực phẩm

 • An toàn thực phẩm
 
 Tiêu chuẩn EN hay tiêu chuẩn châu Âu (European Standard), là các tài liệu được công nhận và duy trì bởi một trong ba tổ chức Tiêu chuẩn hóa Châu Âu (ESO): CEN, CENELEC hoặc ETSI.

Tiêu chuẩn này đã được phê chuẩn là có thẩm quyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa kỹ thuật tự nguyện theo quy định của EU 1025/2012.

Mặc dù 3 tổ chức trên có mối quan tâm và hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau, thế nhưng cả CEN, CENELEC và ETSI đều cùng hợp tác trong một số lĩnh vực quan tâm chung như lĩnh vực máy móc, công nghệ thông tin và truyền thông, cùng nhau chia sẻ các chính sách chung về các vấn đề có thỏa thuận lẫn nhau.

Tiêu chuẩn EN được hình thành bởi tất cả các bên quan tâm thông qua một quy trình minh bạch, cởi mở và đồng thuận.

Mặc dù tiêu chuẩn mang tính tự nguyện, không có nghĩa vụ pháp lý trong việc áp dụng. Thế nhưng, luật pháp và các quy định có thể đề cập đến các tiêu chuẩn và làm cho chúng có ý nghĩa bắt buộc.

Hiện nay, tiêu chuẩn Châu Âu EN có ý nghĩa như là một nghĩa vụ phải được thực hiện ở cấp quốc gia bằng cách đưa ra tiêu chuẩn quốc gia tại 34 quốc gia thành viên của CEN – CENELEC.

 

Việc tuân thủ tiêu chuẩn EN dựa trên các nguyên tắc sau


- Tự nguyện: Lĩnh vực sản xuất, sản phẩm, dịch vụ nào đó hoàn toàn tự do trong việc áp dụng theo tiêu chuẩn EN nếu tiêu chuẩn này có ý nghĩa hay có ích đối với sản phẩm, dịch vụ đó.

- Hài hòa: Việc áp dụng tiêu chuẩn EN phải đảm bảo việc hài hòa và thực sự phù hợp với chỉ thị Châu Âu hoặc đặc tả kỹ thuật về khả năng tương thích.

- Bắt buộc: Trong một số trường hợp cụ thể, tiêu chuẩn EN được thể hiện trong các văn bản, tài liệu phải được tuân thủ một cách bắt buộc.

Tại Anh, tiêu chuẩn EN được xuất bản bởi Viện tiêu chuẩn Anh (BSI), viết tắt là BS ENs.

Tiêu chuẩn EN là tiêu chuẩn áp dụng cho toàn Châu Âu nhằm mục tiêu phát triển cho hàng hóa và dịch vụ trong tất cả các lĩnh vực.

EN tạo thuận lợi cho thương mại giữa các quốc gia, tạo ra thị trường mới và cắt giảm chi phí.


Đến với CE SOLUTIONS bạn sẽ nhận được nhiều dịch vụ chất lượng uy tín, cam kết thủ tục nhanh chóng.


>>> Xem ngay: Thủ tục đăng ký CE Marking nhanh gọn

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:
0908.158.666
024.3999.6088
Email:
info@ce-marking.vn